امکانات دانشکده

      -       سايت كامپيوتر دانشكده مهندسی شيمی

شامل 50 كامپيوتر، نرم افزارهاي عمومي و مهندسي شيمي(تخصصي)

 -       کتابخانه دانشکده مهندسی شيمی (موقتاً تعطیل است)

 دارای کتابهای تخصصی دوره های کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکترا به زبانهای فارسی و انگليسی می باشد. مجلات تخصصی, پايان نامه های کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکترا درکتابخانه موجود بوده (با مجوز) بعنوان  مرجع مورد استفاده متقاضيان قرار ميگيرد. در مجموع اين کتابخانه دارای بيش از 7000 جلد کتاب و پايان نامه  می باشد, علاوه بر اين گزارشات علمی, مجلات و ديگر اسناد در کتابخانه قابل دسترسی می باشد. دسترسی آنلاين به کتابخانه از سرويسهای بسيار مفيد اين بخش می باشد که به زودی قابل استفاده خواهد بود.

-       آزمایشگاههای تخصصی

آزمايشگاههای تخصصی شامل آزمايشگاههاي آموزشي و  تحقيقاتی و ارائه خدمات آزمایشگاهی ميباشد:

   v    آزمايشگاههای آموزشی 

1.         آزمايشگاه  عمليات واحد

2.         آزمايشگاه انتقال حرارت

3.         آزمايشگاه کنترل فرآيند

4.         آزمايشگاه مکانيک سيالات

5.         آزمايشگاه ميکروبيولوژی

6.         آزمايشگاه  کنترل کيفيت

7.         آزمايشگاه بيو تکنولژی

8.         آزمايشگاه  شيمی فيزيک

9.         آزمايشگاه  شيمی تجزيه

10.      آزمايشگاه شيمی آلی

 

  v    آزمايشگاههای تحقيقاتی

1.         آزمايشگاه رآكتور و كاتاليست

2.         آزمايشگاه جداسازي

3.         آزمايشگاه واكنشهاي گاز-جامد

4.         آزمايشگاه اندازه گيري ذرات با ليزر

5.         آزمايشگاه صنايع غذايي و ميكروبيولوژي

6.         آزمايشگاه نگهداري و بسته بتدي مواد غذايي

7.         آزمايشگاه رئولوژي

8.        آزمایشگاه آب و پساب

 

  v   خدماتآزمايشگاهی

   ارائه خدمات آزمایشگاهی به مراجعین و هزینه های مربوطه