آزمایشگاه آموزشی-پژوهشی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

انتقال حرارت

سرپرست : روئين حلاج

شیمی آلی

سرپرست : مهرداد مظفريان

شیمی تجزیه

سرپرست : مهرداد مظفريان

شیمی فیزیک

سرپرست : سجاد حبیب زاده

صنايع غذايي و ميكروبيولوژي

سرپرست : فرزانه وهاب زاده

عملیات واحد

سرپرست : بهرام ناصرنژاد

مکانیک سیالات

سرپرست : لیلا نصر آزادانی

کنترل فرآیندها

سرپرست : نرگس فلاح

اخبار