آزمایشگاه مواد پیشرفته

آزمایشگاه مواد پیشرفته

  • معرفي

 

این آزمایشگاه در سال 1387  با هدف ایجاد بستری مناسب برای تحقیق در زمینه مواد  پیشرفته  تاسیس  گردید. تجهیزات موجود در این آزمایشگاه امکان سنتز و عملیات روی مواد جامد از جمله شکل دهی و حتی تف جوشی (sintering)  را فراهم می کند. به عبارتی دیگر، انجام بسیاری از فرآیندهای سرامیکی میسر می باشد.

       از طرفی دیگر، سیستم های نسبتا پیچیده برای انجام واکنش های دما  و فشار بالا در فاز گاز، مایع و گاز/مایع فراهم است.

       امکانات خاصی برای شناسایی خواص اپتیکی مواد و برپایی سیستم های اپتیکی نیز مهیا می باشد.

       تا بدین تاریخ، ۶ دانشجوی دکتری و ۳۲ دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات پروژه درسی خود را در این آزمایشگاه به اتمام رسانده اند. برون دادهای مربوطه به صورت ثبت اختراع، مقاله و یا گزارش درآمده است. بخش تجربی  سه قرارداد صنعتی نیز در این آزمایشگاه با موفقیت انجام پذیرفته است.تماس:

سرپرست آزمایشگاه: دکتر کاووس فلامکی

آزمایشگاه مواد پیشرفته

دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵ ، تهران، ایران

 

تلفن: ۰۹۸۲۱۶۴۵۴۳۱۶۰

 

URL: http://chemeng.aut.ac.ir/autcms/chemical-engineering/en/labsList