کروماتوگرافی

کروماتوگرافی

  • معرفي

آزمايشگاه كروماتوگرافي دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سابقه طولاني، انواع خدمات را در زمينه آناليزهاي کروماتوگرافي (GC) به مراجعه كنندگان ارائه مي نمايد.

کروماتوگرافی گازی یکی از روش‌های کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی مواد بدون تجزیه شدن آن‌ها، به کار می‌رود. با توجه به این که کروماتوگرافی گازي امکان جداسازي ترکیبات بسیار پیچیده را در حداقل زمان فراهم می کنـد یک تکنیک بسیار قوي به شمار می رود. دستگاه GC برحسب نوع ستون به کار رفته در دستگاه، قابلیت جداسازی مخلوط­های متفاوت را دارد.

شماره تماس

کارشناس

سرپرست

آزمایشگاه

64543293

لیلا صفی­خانی

دکتر ناصرنژاد

کروماتوگرافی (GC)