عملیات واحد

عملیات واحد

  • معرفي

آزمايشگاه عمليات واحد جهت آشنايي دانشجويان با تجهيزات و فرآيندهاي جداسازي ارائه مي‌گردد. در اين آزمايشگاه دانشجويان با عمليات تقطير، جذب گازي، تبخير، فيلتراسيون، خشك كردن و جذب سطحي آشنا شده و به كار با اين دستگاهها مي پردازند. همچنين با توجه به پايلوت هاي موجود در اين آزمايشگاه برخي پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي در سطح كارشناسي ارشد و دكتري نيز برگزار مي گردد.