رئولوژی

رئولوژی

  • معرفي

آزمایشگاه رئولوژی در اين آزمايشگاه بررسي و تعيين گرانروي سيالات و همچنين مطالعات رئولوژي سيالات نيوتني و غيرنيوتني انجام مي پذيرد. تجهيزات آزمايشگاه به قرار زير است: