نگهداري و بسته بتدي مواد غذايي

نگهداري و بسته بتدي مواد غذايي

  • معرفي

نگهداري و بسته بتدي مواد غذايي

 

تقریباً تمام مواد غذایی به نسبتهای مختلف در معرض نابودی قرار دارند، با استفاده از روشهای مختلف نگهداری و بسته بندی می توان فساد مواد غذایی را به تاخیر انداخت. در آزمایشگاه تحقیقات نگهداری و بسته بندی مواد غذایی، پژوهش بر روی استفاده از تکنولوژیهای نوین بسته بندی مواد غذایی نظیر اتمسفر اصلاح شده و اتمسفر کنترل شده برای افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی گوناکون و همچنین ساخت فیلمهای بسته بندی با خاصیت نگهداری اتمسفر برای زمان طولانی، انجام می شود.