برنامه هفتگی مقطع کارشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

جهت مشاهده روی کلمه ضمیمه کلیک نمایید.

برنامه هفتگی کاربرد ریاضیات به روزهای چهارشنبه 15-13 تغییر یافت.

 

آموزش دانشکده

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي شيمي| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱