برنامه هفتگی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و ارشد آموزش الکترونیکی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

توجه                          توجه

تکمیل فرم انتخاب واحد برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری الزامی است خصوصا دانشجویان مقطع ارشد که تمایل به اخذ واحد از گرایش‌های دیگر را دارند

برنامه هفتگی روزهای چهارشنبه طراحی به کمک کامپیوتر به ساعت 18-16:30 تغییر یافت.

درس جریان های متلاطم  برای گرایش پدیده‌های انتقال (استاد درس : خانم دکتر نصرآزادانی) روزهای شنبه و دوشنبه 18-16:30 و تاریخ امتحان 11 تیر 96 ساعت 11-9 کلاس 106 ارائه خواهد شد.

دانشجویان ارشد 95 گرایش نانو :‌به اطلاع می رساند درس پدیده‌های انتقثال پیشرفته (استاد درس: آقای دکتر دبیر) به عنوان درس اجباری گرایش نانو می‌باشد و اخذ این درس در نیمسال دوم الزامی است. لازم به یادآوری است  از اخذ بیش از دو درس با یک استاد خودداری نمایید.

به اطلاع میرساند اخذ سمینار در نیمسال دوم اجباری است . و سمینار را با کد گرایش خود اخذ نمایید. یادآوری  می گردد سمینار نانو و صنایع غذایی  و پدیده‌های انتقال و ترموسنیتک و طراحی و فرآیند و فرآیند های جداسازی با کد 2281902 و گرایش صنایع غذایی و نانو گروه 1 می باشد.

گرایش صنایع غذایی و نانو ( گروه1 ) و (ترموسینتیک (گروه3)  و پدیده‌های انتقال( گروه2) ، طراحی فرآیند (گروه4)  ، فرآیندهای جداسازی (گروه 5) ) با کد2281902

گرایش بیوتکنولوژی 2289902

گرایش محیط زیست 2290902

اخذ پروژه برای کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از ترم سوم اجباری است با کد گرایش خود

گرایش نانو 2280900

گرایش بیو2289900

گرایش صنایع غذایی و ترموسنیتک و پدیده انتقال و طراحی فرآیند و فرآیندهای جداسازی 2281900

گرایش محیط زیست 2285900

قابل توجه دانشجویان ارشد گرایش صنایع غذایی ، روز سمیناز گرایش نانو با سمینار گرایش صنایع غذایی یکشنبه 19-17 می‌باشد

کلیه دانشجویان:‌از اخذ بیش از دو درس با یک استاد خودداری نمایید..

 

 

باتشکر

تحصیلات تکمیلی دانشکدهضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي شيمي| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹