قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری ( خودداری از اخذ بیش از دو درس با یک استادو تکمیل فرم انتخاب واحد برای دانشجویان ارشد و دکتری)

به اطلاع می رساند در کل دوره تحصیلی از اخذ بیش از دو درس با یک استاد خودداری نمایید.

کلیه دانشجویان مقطع دکتری برای اخذ واحد در زمان انتخاب فرم انتخاب واحد در سایلت دانشکده را تکمیل نموده و با تاییدیه استاد راهنما و مدیر گروه و مدیر تحصیلات تکمیلی به دفتر آموزش تحویل نمایند.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

در صورت تمایل به اخذ واحد از گرایش‌های دیگر دانشکده و یا دروس دانشکده‌های دانشگاه ، فرم انتخاب واحد در سایت دانشکده را تکمیل نموده و با تاییدیه استاد راهنما و مدیر گروه و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده به دفتر آموزش تحویل نمایند.

ارسال کننده خبر: مهندسي شيمي| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱