برنامه زمان بندی کلاس‌های حضوری مقطع ارشد آموزش الکترونیکی در نیمسال دوم ۹۵

1-    زمانبندي کلاس­هاي حضوري و امتحانات ميان ترم (غيرقابل تغيير) به شرح جدول زير مي­باشد:

 

ماه

روز

بهمن

(جلسه اول)

اسفند

(جلسه دوم)

فروردين- ارديبهشت

(امتحان ميان ترم – يکي از اين سه هفته)

خرداد

(جلسه سوم)

چهارشنبه

13/11/95

18/12/95

23/01/96

06/02/96

13/02/96

03/03/96

پنج شنبه

14/11/95

19/12/95

24/01/96

07/02/96

14/02/96

04/03/96ارسال کننده خبر: مهندسي شيمي| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲