قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری( در ارتباط با پرداخت هزینه آزمایش ها

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی

مطابق با  بند ( 2 ) مصوبه آموزشی – پژوهشی 26/4/96 – (پرداخت هزینه آزمایش‌ها توسط دانشجویان در دانشکده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دانشجویان دانشکده تا سقف مشخص زیر به طور رایگان از خدمات آزمایشگاهی استفاده نمایند و بالاتر از آن سقف هزینه توسط دانشجو قبل از انجام آنالیز با تخفیف 75% پرداخت شود.

مقطع

سقف هزینه رایگان (با تخفیف 75%) (ریال)

کارشناسی

2/000/000

کارشناسی ارشد

15/000/000

دکتری

30/000/000

 

این گرنت تنها برای یک دانشجو می باشد و با نظارت استاد راهنما انجام می شود. تحت هیچ شرایطی قابل انتقال به دانشجوی دیگری نیست. در صورت مشاهده تخلف گرنت کلیه دانشجویان استاد محترم حذف خواهد شد.

 

                                                                             با تشکر

                                                                        آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکدهارسال کننده خبر: مهندسي شيمي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹