قابل توجه داوطلبان تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶

به اطلاع میرساند جهت انجام مصاحبه دکتری96 روز چهارشنبه 1 آذر از ساعت 9 صبح در دانشکده مهندسی حضور داشته باشید.

سهمیه اساتید برای تکمیل ظرفیت دکتری 96 به شرح زیر می باشد.

آقای دکتر فلامکی - سهمیه روزانه 1 نفر و سهمیه نوبت دوم 1 نفر

آقای دکتر حلاج -  سهمیه روزانه-2 نفر

آقای دکتر مدرس - سهمیه روزانه - 1 نفر

آقای دکتر کارگری- سهمیه نوبت دوم -1 نفر

آقای دکتر اروجعلیان - سهمیه نوبت دوم -1 نفر

آقای دکتر کشاورز و آقای دکتر پازوکی سهمیه بین الملل 1 نفر به صورت مشترک

آقای دکتر پازوکی - سهمیه نوبت دوم بیوتکنولوژی 1 نفر

باتشکر

تحصیلات تکمیلی دانشکده

 ارسال کننده خبر: مهندسي شيمي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰