قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۷مرکز بین المللی زبان دانشگاه برگزار می کند.

جهت دستیابی به هر گونه اطلاعات در ارتباط با مرکز بین المللی زبان دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید. همچنین جهت مشاهده اطلاعیه مربوطه روی کلمه ضمیمه کلیک نمایید.

campus.aut.ac.ir/fa

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي شيمي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳