برنامه هفتگی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم ۹۸-۹۷

جهت مشاهده برنامه هفتگی  کلمه ضمیمه را کلیک نمایید.

درس بیوتکنولوژی در انرژی تجدید پذیر به روزها شنبه 16:30-15 تغییر یافت.

واحد آزمایسشگاه کنترل کیفی مواد غذایی با کد 2223211 برای دانشجویان ارشد ورودی 97 گرایش صنایع غذایی ارائه شده است و اخذ آن الزامی است و از واحدهای جبرانی است.

برای اخذ درس از گرایش های دیگر دانشجو می بایست فرم انتخاب واحد را با تایید استاد راهنما جهت ثبت در پرونده به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نماید و درس را در پس تایید استاد راهنما و تحصیلات تکمیلی دانشکده در پورتال آموزشی اخذ نماید.

دانشجویان مقطع دکتری برای اخذ درس در پورتال آموزشی می بایست فرم انتخاب واحد را با تایید استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

اخذ واحد سمینار برای دانشجویان ارشد ورودی 97 در نیمسال دوم مطابق با برنامه مشروحه زیر الزامی است.

سمینار گروه 1 - گرایش طراحی فرآیند کد2281900 - شنبه 12-10

سمینار گروه 2- گرایش فرآیندهای جداسازی کد2281900 - سه شنبه 17-15

سمینار گروه 3- گرایش  پدیده های انتقال و ترموسینتیک کد 2281900- سه شنبه 10-8

سمینار گرایش صنایع غذایی و بیوتکنولوژی کد 2289902 - سه شنبه 18-16

سمینار گرایش نانو و محیط زیست 2280902- دوشنبه 18:30-16:30

دانشجویان ورودی های 95 و 96 اخذ واحد پروژه برای دانشجویانی که دفاع نمی نمایند الزامی است.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي شيمي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹