توجه توجه اعلام ظرفیت اساتید دانشکده مهندسی شیمی برای داوطلبان دکتری ۹۸

اعلام ظرفیت اساتید دانشکده مهندسی شیمی برای پذیرش داوطلبان دکتری 98

نام استاد

روزانه

نوبت دوم

پردیس

دکتر روئین حلاج

2

-

-

دکتر بهرام دبیر

2

-

-

دکتر حبیب ال ابراهیم

0.5

-

-

دکتر بهرام ناصرنژاد

1

-

1

دکتر فریبرز رشیدی

1

-

-

دکتر فرزین ذکایی

1

-

-

دکتر منصوره سلیمانی

1

-

-

دکتر عبدالرضا اروجعلیان

1.5

0.5

-

دکتر احمدرضا رئیسی

1

-

-

دکتر مهرداد مظفریان

-

0.5

-

دکتر محمد رحمانی

1

-

-

دکتر کاووس فلامکی

1

1

-

دکتر غلامرضا پازوکی

0.5

0.5

-

دکتر مصطفی کشاورز مروجی

2

-

-

دکتر داود ایرانشاهی

1

-

-

دکتر سجاد حبیب زاده

1

-

-ارسال کننده خبر: مهندسي شيمي| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷