افراد

علی محمد سهل الدین

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: sahlodin@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543154 9821+

صفحه شخصي: https://www.linkedin.com/in/ali-mohammad-sahlodin-2349b020/

  • سوابق تحصیلی


رزومه


 

·       دوره پسا دکترا، بهینه سازی فرآیندهای دارویی به روش تولید مداوم، دپارتمان مهندسی شیمی، انستیتو فناوری ماساچوست، (MIT) آمریکا (1392-1394)

·       دکترای مهندسی شیمی، بهینه سازی پویای فرآیند، دانشگاه مک مستر، کانادا (1391)

·       کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، کنترل و شبیه سازی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران (1386)

·       کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، ایران (1384)