افراد

عبدالرضا اروجعليان مشهدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: aroujali@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543163 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


الف) مقطع کارشناسی

1- مبانی شيمی و تکنولوژی پليمرها

2- اصول فرآيندهای نگهداری مواد غذايي

3- رياضيات مهندسی

 

الف) مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

1- بسته بندی مواد غذايي

2- رئولوژی مواد غذايي

3- رئولوژی پیشرفته

4- سمینار