افراد

محمد ادريسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: edrisi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543189 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی