افراد

فرزانه وهاب زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: far@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543161 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی