افراد

روئين حلاج

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: halladj@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543168 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی