افراد

طاهره کاغذچي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: kaghazch@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543152 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی