افراد

منوچهر نيک آذر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: nikazar@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543192 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی