افراد

غلامرضا پازوکی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: ghpazuki@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543159 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


کارشناسی: مهندسی شیمی - طراحی فرایندهای صنایع نفت، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی- ترموسینیتیک، دانشگاه تربیت مدرس

دکتری: مهندسی شیمی- بیوترمودینامیک، دانشگاه صنعتی شریف