افراد

سجاد حبیب زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: sajjad.habibzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543195 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


PhD, McGill University, Chemical Engineering, Montral, Canada

Post-Doc, NSERC, Nano-surface engineering, Montreal, Canada