قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد

مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
۱۱- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


فرم درخواست آموزشي

جهت هر نوع درخواست آموزشي از قبيل انصراف ، انتقالي روي فايل ذيل كليك نمائيد.

[فرم درخواست آموزشي]


فرم تعهدنامه پذيرش دكتري ۹۲

[فرم_شماره_۱.docx]