قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده

مطابق با مصوبه گروه پدیده های انتقال به تاریخ 97/6/17 سه گرایش مربوط به این گروه ، پدیده های انتقال ، ترموسینتیک و کاتالیست و نانو مجوز اخذ درس از این سه گرایش را دارند.

دانشجویان گرایشهای دیگر در ترم دوم با اجازه استاد راهنما مجاز به اخذ یک درس می باشند.


مهندسی شیمی - صنایع غذایی

[sanaye[۰].doc]


مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

[bio[۰].doc]


مهندسی شیمی - محیط زیست

[mohite zist[۰].docx]


مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی

[برنامه آموزشي دوره کارشناسي .pdf]


مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

[فرآیند.pdf]


مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست

[termoi[۱].doc]


مهندسی شیمی - پدیده های انتقال

[padidei۹۵ - Copy[۰].doc]


مهندسی شیمی - نانو

[nano[۰].doc]