قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی

در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند
۱۱- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


مهندسي شيمي - جداسازي و طراحي فرآيند

[Copy of jodasazi.pdf]


مهندسي شيمي - نانو

[Copy of nano.pdf]


سیلابس گرایش طراحی فرآیند (جدید) -۹۵

[process design.doc]


سیلابس گرایش فرآیندهای جداسازی (جدید)-۹۵

[separation.doc]


بیوتکنولوژی

[bio.doc]


مهندسی شیمی - محیط زیست

[mohite zist - Copy.docx]


مهندسی شیمی - پدیده های انتقال ( کنترل ، شبیه سازی ، مدلسازی)

[padidei۹۵ - Copy - Copy.doc]


مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذایی

[sanaye.doc]


مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست

[termoi.doc] [termoi - Copy.doc]