قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


مهندسي شيمي - جداسازي و طراحي فرآيند

[Copy of jodasazi.pdf]


مهندسي شيمي - نانو

[Copy of nano.pdf]


سیلابس گرایش طراحی فرآیند (جدید) -۹۵

[process design.doc]


سیلابس گرایش فرآیندهای جداسازی (جدید)-۹۵

[separation.doc]


بیوتکنولوژی

[bio.doc]


مهندسی شیمی - محیط زیست

[mohite zist - Copy.docx]


مهندسی شیمی - پدیده های انتقال ( کنترل ، شبیه سازی ، مدلسازی)

[padidei۹۵ - Copy - Copy.doc]


مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذایی

[sanaye.doc]


مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست

[termoi.doc] [termoi - Copy.doc]