قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


فرم نمرات پروژه کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ و پس از آن ( تکمیل فرم برای صدور مجوز دفاع)

ابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 95 و بعد از آن / طبق مصوبه دانشکده مقرر گردیده است نمرات پایان نامه‌های کارشناسی ارشد برای ورودی های 95 و بعد از آن از 20 (بیست) و در دو بخش جداگانه لحاظ گردد: / الف - 12 نمره پیش از برگزاری جلسه دفاع و طبق فرم ذیل توسط داور/ ب- 8 نمره پس از ارائه تز و پرسش و پاسخ در پایان جلسه/ لذا دانشجویان باید پس از تایید استاد راهنما تز خود را تحویل داور مربوطه داده و پس از اخذ نمره بخش الف و تحویل فرم مربوطه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ، مجوز برگزاری دفاع نهایی را دریافت نمایند. / لازم به یادآوری است نمرات تشویقی مقالات به روال سابق لحاظ می گردد. بنابراین دانشجویانی که قصد دفاع دارند ، برای صدور مجوز دفاع ابتدا فرم الف را تکمیل نموده و پس از آن مجوز دفاع در پورتال آموزشی به تایید خواهد رسید.

[Copy of PF-۲۹-Officia davar kharejil.doc]