قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی

در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند
۱۱- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


فرم نمرات پروژه کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ و پس از آن ( تکمیل فرم برای صدور مجوز دفاع)

ابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 95 و بعد از آن / طبق مصوبه دانشکده مقرر گردیده است نمرات پایان نامه‌های کارشناسی ارشد برای ورودی های 95 و بعد از آن از 20 (بیست) و در دو بخش جداگانه لحاظ گردد: / الف - 12 نمره پیش از برگزاری جلسه دفاع و طبق فرم ذیل توسط داور/ ب- 8 نمره پس از ارائه تز و پرسش و پاسخ در پایان جلسه/ لذا دانشجویان باید پس از تایید استاد راهنما تز خود را تحویل داور مربوطه داده و پس از اخذ نمره بخش الف و تحویل فرم مربوطه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ، مجوز برگزاری دفاع نهایی را دریافت نمایند. / لازم به یادآوری است نمرات تشویقی مقالات به روال سابق لحاظ می گردد. بنابراین دانشجویانی که قصد دفاع دارند ، برای صدور مجوز دفاع ابتدا فرم الف را تکمیل نموده و پس از آن مجوز دفاع در پورتال آموزشی به تایید خواهد رسید.

[Copy of PF-۲۹-Officia davar kharejil.doc]