قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


فرم ثبت نام آزمون جامع

دانشجوی گرامی به اطلاع میرساند ارائه مدرک زبان پیش از برگزاری آزمون جامع الزامی است در غیر این صورت دانشجو موفق به شرکت در آزمون جامع نخواهد شد.

[فرم ثبت نام[۰].pdf]


فرم پیشرفت پژوهشی رساله دکتری

دانشجوی گرامی به اطلاع میرساند فرم پیشرفت گزارش پژوهشی را همراه با فرم ثبت نام به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مطابق با تاریخ اعلام تحویل نمایید.

[فرم پیشرفت کار[۰].pdf]


نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری دانشکده مهندسی شیمی

[نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری[۰].pdf]


نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری مطابق با مصوبه اردیبهشت ۹۵

[۱.pdf]


فرم مجوز شرکت در آزمون جامع

[فرم مجوز شرکت در آزمون جامع دکتری.docx]


مصوبه آزمون جامع دکتری ۱۷ دی سال ۹۷

[مطابق با صورتجلسه ۱۷.docx]


فرم انصراف از آمون جامع

[فرم انصراف از آزمون جامع.docx]


فرم تعهدنامه نمره زبان برای شرکت در آزمون جامع

[فرم تعهدنامه نمره زبان آزمون جامع.docx]