قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


قوانین پژوهانه دکتری

[قوانین دریافت پژوهانه دکتری[۰].pdf]


فرم پیشرفت گزارش پژوهشی رساله دکتری جهت دریافت پژوهانه

دانشجوی گرامی پس از ثبت نام نهایی پژوهانه ،  اواخر هر ماه گزارش پشرفت رساله خود را تایید شده به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت ارسال به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تحویل نمایید. در این صورت اقساط پژوهانه به دانشجو تعلق نخواهد گرفت.

[form[۰][۰].docx]