قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد

مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
۱۱- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


فایل پروژه

دانشجوی گرامی فایل پیوست را در زمان تعیین شده تایپ نموده و به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تصویب در گروه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایید.

[proposal[۱].docx]