قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی

در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند
۱۱- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


مراحل صدور مجوز دفاع

دانشجوي گرامي

به اطلاع ميرساند پيش از دفاع از پروژه اگهي دفاع را از سايت دانشكده تايپ نموده و جهت ارسال به دفتر روابط عمومي دانشگاه به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده تحويل نماييد.

[مراحل صدور مجوز دفاع دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد.pdf]


فرم صدور مجوز دفاع توسط استاد راهنما

دانشجوي گرامي

فرم صدور مجوز دفاع را با تاييديه استاد راهنما تكميل نموده و جهت صدور مجوز به دفتر تحصيلات تمكيلي دانشكده تحويل نماييد

[فرم صدور مجوز دفاع توسط استاد راهنما.docx]