قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


مراحل صدور مجوز دفاع

دانشجوي گرامي

به اطلاع ميرساند پيش از دفاع از پروژه اگهي دفاع را از سايت دانشكده تايپ نموده و جهت ارسال به دفتر روابط عمومي دانشگاه به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده تحويل نماييد.

[مراحل صدور مجوز دفاع دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد.pdf]


فرم صدور مجوز دفاع توسط استاد راهنما

دانشجوي گرامي

فرم صدور مجوز دفاع را با تاييديه استاد راهنما تكميل نموده و جهت صدور مجوز به دفتر تحصيلات تمكيلي دانشكده تحويل نماييد

[فرم صدور مجوز دفاع توسط استاد راهنما.docx]