قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


فرم تعیین تاریخ دفاع از پروژه

دانشجوی گرامی فرم پیوست را یک هفته پیش از دفاع و پس از تاییدیه استاد راهنما و داوران جهت تهیه دعوتنامه و فرم های دفاع به دفتر تحصیلات تکمیلی دنشکده تحویل نمایید.

[فرم تعیین زمان دفاع پیشنهاد رساله و دفاع نهایی[۱].jpg]


فرم تعيين زمان دفاع

[فرم تعيين زمان.docx]