قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


فرم درخواست مرخصی تحصیلی

به اطلاع میرساند مرخصی تحصیلی جز سنوات تحصیلی محسوب می شود و نیز برای مرخصی تحصیلی فرم پیوست حداکثر یک ماه پیش از ثبت نام ترم به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت طرح در شورای گروه تحویل نمایید.

[Copy of فرم مرخصي تحصيلي[۱].docx]