قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی

در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند
۱۱- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


فرم درخواست مرخصی تحصیلی

به اطلاع میرساند مرخصی تحصیلی جز سنوات تحصیلی محسوب می شود و نیز برای مرخصی تحصیلی فرم پیوست حداکثر یک ماه پیش از ثبت نام ترم به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت طرح در شورای گروه تحویل نمایید.

[Copy of فرم مرخصي تحصيلي[۱].docx]