قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


آگهي دفاع نهايي

دانشجوي گرامي

آگهي دفاع را مي‌بايست زمان تحويل گرفتن دعوتنامه از دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده ،به كارشناس مربوطه جهت ارسال به روابط عمومي دانشگاه تحويل نمائيد و نيز به تابلو اعلانات دانشكده الصاق نماييد.

[آگهي دفاع.doc]