قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


آگهي دفاعيه

دانشجوي گرامي

آگهي دفاع را هم زمان با تحويل دعوتنامه از دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده تكميل نموده و جهت ارسال به روابط عمومي دانشگاه به كارشناس مربوطه تحويل نماييد. و نيز دو روز پيش از دفاع به تابلو اعلانات دانشكده الصاق نماييد.

[آگهي دفاع[۰].doc]