قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده

فرم اصلاحیه زمان فارغ التحصیلی (ورودی ۹۱)

قابل توجه دانشجویان ورودی 91 به بعد

این فرم برای دانشجویانی است که کلیه دروس خود را پاس نموده اند و فرم مذکور را تکمیل نموده و به تاییدیه معاون محترم آموزشی رسیده و تحویل آموزش دانشکده گردد

 


قرم

قابل توجه دانشجویان ورودی 91 به بعد

این فرم را دانشجویان که کلیه واحدهای خود پاس نموده اند و واحد مشروطی و زیر 10 ندارند تکمیل نموده و با تاییدیه معاون محترم آموزیشی به دفتر  آموزش تحویل نمایند.

[scan۰۰۰۱[۵].jpg]