قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


آیین نامه فرصت مطالعاتی در تیر۹۷

مطابق با مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 97/3/21 بند 3 ، دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می کنند ، باید حداکثر یک ماه پس از بازگشت ، سمیناری با حضور استاد راهنما و داوران داخلی رساله برگزار نمایند

[aen name forsat.pdf]