برنامه هفتگی نیمسال دوم ۱۴۰۰ - مقطع تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان گرامی
* برنامه هفتگی نیمسال دوم ۱۴۰۰ از این  
لینک  دانلود نمایید.
* کلیه دانشجویان می بایست برای انتخاب واحد، فرم انتخاب واحد که در سایت دانشکده می باشد را تکمیل نمایند و پس از تایید ایشان به خانم تدین تحویل نمایند. خصوصا دانشجویی که قصد اخذ درس از گرایشهای دیگر و دانشکده های دیگر را دارند.
* اخذ واحد سمینار با کد و گرایش مربوط به گرایش که به شرح زیر اعلام می شود در نیمسال دوم برای دانشجویان ارشد ۱۴۰۰ الزامیست همچنین دانشجویان ورودی ۹۹ که مرخصی تحصیلی اخذ نموده بودند و تا کنون سمینار را در پورتال ثبت نام نداشته‌اند.
* کد سمینار برای دانشجویان طراحی فرآیند و فرآیندهای جداسازی/ ۲۲۸۱۹۰۰-گروه۱              آقای دکتر حجازی
* کد سمینار برای دانشجویان پدیده های انتقال و ترموسینتیک و کاتالیست /۲۲۸۱۹۰۰-گروه۲     آقای دکتر نوروزی
* کد سمینار برای دانشجویان بیوتکنولوژی و محیط زیست /۲۲۸۹۹۰۰- خانم دکتر ضمیری
* ارائه درسی تحت عنوان "مهندسی فرآیندهای نانو مواد پیشرفته " توسط آقای دکتر حبیب زاده در نیمسال دوم ۱۴۰۰ ارائه می‌شود که متعاقبا در پورتال ثبت خواهد شد. (برای کلیه گرایشها خصوصا گرایش پدیده های انتقال )
* ارائه درسی تحت عنوان "کنترل آلودگی هوا" در نیمسال دوم ۱۴۰۰ ارائه خواهد شد که متعاقبا در پورتال ثبت خواهد شد .(برای کلیه گرایشها خصوصا گرایش محیط زیست)