اعلام ظرفیت اساتید برای پذیرش دکتری ۱۴۰۱

داوطلب گرامی ظرفیت اساتید مطابق باجدول مشروحه زیر اعلام میشود. از تاریخ ۲۲ خرداد تا ۲۵ خرداد با مراجعه به اساتید نامبرده جهت هماهنگی های لازم مراجعه فرمایید.
(یک ظرفیت روزانه برای آقای دکتر ایرانشاهی اضافه گردید.)

دانلود فایل