قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری - برنامه هفتگی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری - برنامه هفتگی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱
برای مشاهده روی گزینه زیر کلیک نمایید
برنامه هفتگی نیمسال دوم۱۴۰۲-۱۴۰۱ مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
اخذ واحد سمینار در نیمسال دوم برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ الزامیست
کد واحد سمینار بیوتکنولوژی و محیط زیست: ۲۲۸۹۹۰۲
کد واحد سمینار گروه جداسازی و طراحی فرآیند ۲۲۸۱۹۰۲ گروه۱
کد واحد سمینار گروه ترموسینتیک و کاتالیست:۲۲۸۱۹۰۲ گروه۲
اخذ واحد پروژه با کدهای مربوطه زیر برای ترم های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ الزامیست
کد پروژه بیوتکنولوژی: ۲۲۸۹۹۰۰
کد پروژه مابقی گرایش ها: ۲۲۸۱۹۰۰
اخذ واحد رساله با کد ۲۲۹۰۹۰۰ برای دانشجویان دکتری که آزمون جامع گذرانده اند و پروپوزال دفاع کرده اند الزامیست از ترم ۴ به بعد ، پس از گذراندن موارد فوق.