گروه آموزشی ترموسینتیک و پدیده های انتقال

این گروه شامل سه گرایش پدیده های انتقال،ترموسینتیک و کاتالیست ،نانوفناوری می باشد:

اعضای گروه
اعضای  گروه اموزشی ترموسینتیک و پدیده های انتقال


پدیده های انتقال

آشنایی با قوانین بقاء (انتقال جرم، انتقال حرارت و سیالات)

ترموسینتیک و کاتالیست

گرایش ترموسینتیک و کاتالیست شامل مباحث مرتبط با ترمودینامیک، سینتیک واکنش‌ها و کاتالیست‌ها است. در بخش ترمودینامیک بر روی روابط ترمودینامیکی، ترمودینامیک محلول‌ها و ترمودینامیک آماری کار می‌شود اما در بخش سینتیک واکنش‌ها عمدتاً بر روی سینتیک واکنش‌های کاتالیستی، احیا کاتالیست‌ها، روش‌های ساخت کاتالیست‌های مختلف برای مصارف متنوع محیط‌زیستی، فرآیندی و غیره کار می‌شود.

نانوتکنولوژی

نانوتکنولوژی، فناوری مدرن دنیای امروز است. با ورود نانو به دنیای امروز تجهیزات متنوعی وارد بازار شدند. از انواع این تجهیزات میتوان به نانوحسگرها، نانو راکتورها، نانو کاتالیست­ها اشاره کرد. امروزه میتوان با استفاده از علم نانو به استخراج بیشتری از نفت خام دست یافت. به عنوان مثال یک مهندس شیمی با داشتن دانش ترکیبی از حوزه نفت و حوزه نانوفناوری میتواند گامی بسوی پیشرفت در این حوزه­بردارد و مشکلات بیشتری را ریشه­‌کن کند