پیام ریاست دانشکده

دکتر عباس نادری فر

دانشکده مهندسی شیمی یکی از دانشکده های با قدمت بالا می باشد که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) تاسیس شده است. از بدو تاسیس، این دانشکده خود را بعنوان پیشتاز در عرصه تربیت مهندسینی با کیفیت بالا مطرح نموده است و این مهم را مدیون اعضای ممتاز هیئت علمی خود می باشد.