تماس با ما

 آدرس: ایران - تهران - خیابان حافظ -  پلاک ۳۵۰ - دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی شیمی

            کد پستی : ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱

 تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۰ - ۶۶۴۹۹۰۶۶

 پست الکترونیک: chemengaut.ac.ir
 نزدیک ترین ایستگاه مترو: خط شماره ۴ مترو تهران - ایستگاه تتاتر شهر (چهار راه ولی عصر عج)