برنامه هفتگی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مقطع تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/9 | 
برای مشاهده برنامه هفتگی روی لینک زیر کلیک نمایید.
لینک برنامه هفتگی
دانشجویان برای انتخاب واحد می بایست فرم انتخاب را از سایت دانشکده اخذ نموده و پس از تایید استاد راهنما و مدیر گروه ، فرم را قبل از انتخاب واحد به خانم تدین تحویل نمایند. در غیر این صورت اخذ واحد بدون مجوز استاد راهنما از پورتال آموزشی حذف خواهد شد./ همچنین اخذ واحد سمینار با کد ۲۲۸۱۹۰۲ گروه یک با خانم دکتر زرگرزاده برای دانشجویان ترمو و پدیده و گروه ۲ با آقای دکتر حجازی برای دانشجویان گروه جداسازی و فرآیند و دانشجویان گروه بیو و محیط زیست با خانم دکتر ضمیری با کد ۲۲۸۹۹۰۲  روزهای دوشنبه ساعت ۱۷-۱۵// و اخذ واحد پروژه برای دانشجویان کارشناسی ارشد برای کلیه گرایش ها به جز بیو با کد ۲۲۸۱۹۰۰ و بیو با کد ۲۲۸۹۹۰۰ برای دانشجویان ترم چهارم و پنجم و ششم الزامیست. و اخذ واحد رساله برای دانشجویان ترم های ۳ به بعد در صورتی که آزمون جامع را گذرانده اند با کد ۲۲۹۰۹۰۰ الزامیست. // در صورتی که دانشجویی نیمسال دوم ۱۴۰۲ واحدی اخذ ننماید ، پورتال ایشان به وضعیت اخراجی یا انصرافی تغییر خواهد یافت